Tel.: +48 65 536 60 50 sekretariat@garzyn.pl
garzyn KWR polski produkt
OHZ GARZYN Facebook OHZ GARZYN Instagram

Hodowla trzody chlewnej

Cele hodowlane

Celem hodowli trzody jest stała produkcja materiału zarodowego męskiego
i żeńskiego do dalszej hodowli i reprodukcji.

Produkcja knurków:

 • knurki zarodowe ras białych: wbp i pbz oraz dur,
 • knurki mieszańcowe: dur X pi,

Produkcja loszek:

 • loszki zarodowe: wbp, pbz, dur,
 • loszki krzyżówkowe: pbz X wbp,

Opis przyjętych kierunków selekcji z wykazem doskonalonych cech

Prace hodowlane ukierunkowane są na:

 • poprawę mięsności,
 • podniesienie wydajności rzeźnej,
 • wzrost udziału szynki właściwej i polędwicy w tuszy,
 • zwiększenie przyrostów dziennych,
 • zmniejszenie zużycia jednostek pokarmowych na 1 kg przyrostu,
 • wzrost ilości urodzonych i odchowanych prosiąt od jednej maciory rocznie.

Metody i narzędzia realizacji celów hodowlanych

Prace te oparte na odpowiednim doborze sztuk do kojarzeń i ciągłej selekcji, które przeprowadza się na podstawie wyników oceny przyżyciowej oraz danych uzyskiwanych ze Stacji Kontroli Użytkowości Rzeźnej Trzody Chlewnej Instytutu Zootechniki w Pawłowicach, gdzie testowane są knury stadne oraz oceniane kojarzenia knurów z poszczególnymi lochami.


Stado trzody chlewnej SPF (Specific Patogen Bree) czyli zwierząt wolnych od specyficznych patogenów.

System SPF funkcjonujący w fermie Brylewo oparty jest na zasadach Health Status Departament. Zwierzęta, którymi została zasiedlona ferma, pozyskane były w technologii MEW — ultrawczesne odsadzenie w osłonie antybiotykowej. Poziom bezpieczeństwa panujący na fermie odpowiada oznaczeniu SPF.

Status SPF

Dzięki najwyższemu statusowi zdrowotnemu SPF producent /hodowca, który korzysta z naszego materiału osiąga wymierne korzyść w postaci:

 • zmniejszenia kosztów obsługi weterynaryjnej
 • poprawy wydajności loch, np. plenności, okres międzymiotu i masy prosiąt
 • optymalizacji remontu stada
 • ograniczenia kosztów żywienia
 • skrócenia czasu tuczu
 • pozyskania wystandaryzowanego żywca lub prosiąt

Postęp hodowlany

 • W celu osiągnięcia szybszego postępu biologicznego w procesie selekcji posługujemy się Zbiorczą Wartością Hodowlaną BLUP obliczaną w Instytucie Zootechniki PIB w Balicach k. Krakowa.
 • Wartość hodowlana jest szacowana na postawie przyżyciowej oceny użytkowości tucznej i rzeźnej, tj.: przyrostów dziennych i procentowej zawartość mięsa w tuszy oraz na podstawie oceny użytkowości rozpłodowej loch, czyli liczbie prosiąt żywo urodzonych i odchowanych do 21 dnia.
 • Pomiarów dokonujemy aparatem Piglog 105. Z uzyskanych wyników pomiarów PZHiPTCh „POLSUS” wylicza indeks oceny przyżyciowej. Pozwala to podejmować decyzje wcześniej niż będzie poznana faktyczna wartość użytkowa.

Bioasekurację stada zapewniają:

 • Trzy strefy buforowe i rygor dostępu
 • Harmonogram pobierania prób do badań (krew, kał ‚wymazy — 20 prób/miesiąc)
 • Rejestracja i kontrola zdarzeń
 • Monitoring stosowanych kuracji
 • System SLIDE do gromadzenia i analiza danych
 • Oświadczenie o stanie zdrowia oparte na wynikach laboratoryjnych
 • Własny transport zwierząt wyspecjalizowanym pojazdem (dokumentacja dezynfekcji)
 • Piec do spalania materiału biologicznego, który eliminuje konieczność wjazdu samochodów odbioru padliny.

Aklimatyzacja

Aklimatyzacja zakupionych zwierząt do stad obciążonych powinna polegać na uchronieniu ich przed chorobą lub kontrolowanym zakażeniu. Błędem jest pominięcie tego elementu, co może skutkować zmianami w postaci utraty libido przez knury lub zaburzeniem rui u loszek.

Zalecenia przed wprowadzeniem zwierząt do stada. Okres kwarantanny 3–6 tyg. z ograniczonym kontaktem z innymi zwierzętami w hodowli. Ze względu na specyfikę każdego stada, na temat kwarantanny dla zwierząt SPF dodatkowo powinien wypowiedzieć się lekarz weterynarii prowadzący stado.

Oferowany materiał wolny jest od następujących chorób:

 • PRRS — zespółu rozrodczo-oddechowego świń
 • Salmonellozy (Salmonella typhimurium szczep jednofazowy)
 • Dyzenterii świń
 • Choroby Aujeszkiego
 • Jelitowych i skórnych inwazji pasożytniczych
 • Leptospirozy
 • Brucellozy świń
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X