Tel.: +48 65 536 60 50 sekretariat@garzyn.pl
garzyn KWR polski produkt
OHZ GARZYN Facebook OHZ GARZYN Instagram

Towarowa produkcja roślinna

Spółka gospodaruje na 3641 ha użytków rolnych , które stanowią około 96 % powierzchni ogółem Spółki. Grunty orne obejmują powierzchnię 3373 ha, a trwałe użytki zielone 268 ha. Wskaźnik bonitacji gleb w Gospodarstwie Drobnin wynosi 1,28. Tak więc jakość gleb, a także i rozłóg gruntów można uznać za korzystne. W Gospodarstwie Knyszyn wskaźnik bonitacji wynosi 0,63, a rozłóg jest mniej korzystny, pola mniejsze , bardziej rozproszone. Jednak przy większej sumie opadów i odpowiedniej agrotechnice uzyskujemy dobre wyniki w zbiorze kukurydzy na kiszonkę, mokre ziarno oraz zielonek na sianokiszonki.

W OHZ GARZYN wśród roślin uprawnych dominują zboża, które stanowią ponad 50% powierzchni zasiewów (uwzględniając uprawę kukurydzy na ziarno). Buraki cukrowe stanowią około 12%, natomiast uprawa rzepaku zajmuje powierzchnię ok. 15% gruntów ornych.

Spółka wykorzystuje duże ilości obornika z obór na głębokiej ściółce co poprawia strukturę, żyzność i zasobność gleby. Poza tym odtwarza próchnicę co jest kluczowe w gromadzeniu wody.

Sukcesywna wymiana ciągników i maszyn pozwoliła ograniczyć zużycie paliwa, zmniejszyć koszty napraw , zwiększy terminowość i jakość wykonywanych zabiegów agrotechnicznych, co dało pozytywny efekt we wzroście plonu roślin uprawnych. W kolejnych latach przewidujemy się dalszą systematyczną wymianę wyeksploatowanego sprzętu.

Należy zaznaczyć, że część inwestycji będzie miała charakter proekologiczny (w tym nieprodukcyjny np. płyty obornikowe). Inwestycje są niezbędne z uwagi na rosnące wymogi ochrony środowiska naturalnego.

CENTRUM PASZOWO MAGAZYNOWE

W Wielkopolsce w centralnym punkcie spółki znajduje się duży kompleks magazynowy w tzw. Centrum Paszowo Magazynowym w gosp. Drobnin. Składowane są tam zboża z własnych zbiorów i komponenty do produkcji pasz. Magazyny składają się z 8 zbiorników metalowych płaskodennych po 1000 ton każdy, 2 zbiorniki buforowe po 300 ton, 4 zbiorniki 300 ton do zboża do paszowego przy mieszalni pasz oraz 12 zbiorników po 30 ton (głównie do przechowania materiału siewnego na własne pola), a także 2 magazyny płaskie (hale) po 4500 ton – łącznie można zmagazynować blisko 20 tysięcy ton zbóż.

W Centrum produkujemy też paszę na własne potrzeby do bydła, owiec i trzody. Pasza dla niektórych grup zwierząt jest granulowana na miejscu co zwiększa bezpieczeństwo mikrobiologiczne dla karmionych zwierząt.

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X