Tel.: +48 65 536 60 50 sekretariat@garzyn.pl
garzyn KWR polski produkt
OHZ GARZYN Facebook OHZ GARZYN Instagram

Ośrodek Hodowli Zarodowej "Garzyn"

Ośrodek Hodowli Zarodowej „Garzyn” Sp. z o.o. należy do spółek hodowlanych o znaczeniu strategicznym dla polskiego rolnictwa. Uprawnienia właścicielskie w stosunku do Spółki wykonuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Misją OHZ Garzyn jest prowadzenie hodowli na najwyższym poziomie w celu zaspokojenia potrzeb polskiego rolnictwa.

W skład spółki wchodzą obecnie dwa gospodarstwa:

 • w województwie wielkopolskim
  • Gospodarstwo Drobnin
  • Drobnin z Centrum Paszowo Magazynowym i jałownikiem;
  • Garzyn z siedzibą spółki;
  • Mierzejewo z fermą mleczną ponad 500 krów;
  • Brylewo z nowoczesną zarodową fermą trzody chlewnej PBZ,WBP i Duroc oraz owczarnią merynosa w starym typie;
  • Oporówko i Oporowo z odchowalnię cieląt i opasów;
  • Lubonia z jałownikiem;
  • Górzno z fermą mleczną ponad 500 krów;
 • w województwie podlaskim
  • Gospodarstwo Knyszyn
  • Knyszyn-Zamek z oborą prawie 300 krów z kompleksowym odchowem jałówek
  • Ogrodniki

Dane Spółki

Ośrodek Hodowli Zarodowej “GARZYN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • Garzyn, ul. Leszczyńska 34, 64–120 Krzemieniewo,
 • tel. +48 65 536 60 50 (sekretariat)
 • fax +48 65 536 60 44
 • NIP: 696-14-81-469
 • e-mail: sekretariat@garzyn.pl

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda Poznań IX Wydział Gospodarczy KRS 0000044641
Kapitał zakładowy: 17 309 000 zł

Zarząd Spółki

 • Adam KOŚMIDER — Prezes Zarządu
 • Paweł WIERZBA — Członek Zarządu

Osoby funkcyjne Spółki

 • Artur HOFMAN — Główny Księgowy
 • Hanna NOWAK — Główny Hodowca
 • Alfred TRAWIŃSKI — Agronom

Historia spółki

Hodowla zarodowa zwierząt w Garzynie posiada długoletnią tradycję. W okresie międzywojennym gospodarstwa wchodzące obecnie w skład Ośrodka Hodowli Zarodowej „Garzyn” Sp. z o.o. należały do właścicieli polskich, z wyjątkiem Garzyna i Górzna, których właścicielem była rodzina niemiecka. Po II wojnie światowej majątki OHZ Garzyn znalazły się w strukturach Państwowych Nieruchomości Ziemskich, które w 1953 roku zmieniły nazwę na Państwowe Gospodarstwa Rolne. Garzyn został siedzibą Zespołu Państwowych Gospodarstw Rolnych. Z dniem 1 stycznia 1954 roku na bazie tej jednostki został powołany Zespół Hodowli Zarodowej Garzyn. Następnie w dniu 1 lipca 1958 r. Zespół ten został rozwiązany, a w jego miejsce utworzono dwa Państwowe Ośrodki Hodowli Zarodowej: POHZ Garzyn i POHZ Lubonia. Z dniem 1 lipca 1961 roku POHZ Lubonia został rozwiązany i włączony do POHZ Garzyn. Przedsiębiorstwo w tym stanie istniało do 2 listopada 1992 roku, kiedy to na podstawie decyzji Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej nr 122/92 z dnia 29 października 1992 roku POHZ Garzyn został rozwiązany, a jego majątek wraz z wierzytelnościami i zobowiązaniami został przekazany Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Warszawie.

Na bazie tego majątku Aktem Notarialnym Repertorium A nr 3176/93 z dnia 13 września 1993 roku zostało powołane przedsiębiorstwo o nazwie Ośrodek Hodowli Zarodowej „Garzyn” Spółka z o.o., wpisane do rejestru Sygn. akt Nr Rej.H235/93RH-B-701 z dnia 21 września 1993 roku w Sądzie Rejonowym w Lesznie.

W dniu 1 sierpnia 2016 r. nastąpiło połączenie spółki Ośrodek Hodowli Zarodowej „GARZYN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Garzynie, ul. Leszczyńska 34, 64–120 Krzemieniewo-spółka przejmująca ze spółką Hodowla Zarodowa Zwierząt KNYSZYN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Knyszynie-Zamku 15, 19–120 Knyszyn-spółka przejmowana. Od 1 września 2017 roku nadzór właścicielski nad działalnością Spółki sprawuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, który obejmuje wszystkie udziały wynoszące 17.309,00 tys. zł (kapitał zakładowy).

Przedmiotem działania spółki jest prowadzenie hodowli zarodowej zwierząt, produkcji rolnej, działalności handlowej w zakresie obrotu zwierzętami, produktami i artykułami pochodzenia zwierzęcego, roślinnego oraz własnej wytwórczości i usług dla rolnictwa.

Spółka gospodaruje na terenie województwa wielkopolskiego – 3223 ha i podlaskiego – 583ha. Posiada łącznie 3 806 ha gruntów. W spółce użytki rolne wynoszą 3641 ha, co stanowi około 96% powierzchni ogółem spółki. Grunty orne obejmują powierzchnię około 3373 ha, a trwałe użytki zielone 268 ha. Zarówno jakość gleb (wskaźnik bonitacji 1,28), jak i rozłóg gruntów można uznać za korzystne. Wyjątkiem jest gospodarstwo Knyszyn, gdzie jakość gleb (wskaźnik bonitacji 0,63) oraz rozłóg jest mniej korzystny.

Siedziba Spółki znajduje się w miejscowości Garzyn w południowo-zachodniej części woj. wielkopolskiego (20 km od Leszna, 80 km od Poznania).

Ośrodek Hodowli Zarodowej „GARZYN” Spółka z o. o. w Garzynie należy do spółek hodowlanych — o znaczeniu strategicznym dla Skarbu Państwa. Misją OHZ „Garzyn” jest rozwój nowoczesnego przedsiębiorstwa hodowlanego oferującego wysokiej jakości nośniki postępu biologicznego dla hodowli bydła mlecznego, trzody chlewnej oraz owiec. Przedsiębiorstwo poprzez swoją działalność hodowlaną i wdrożeniową wpływa na postęp w dziedzinie produkcji rolniczej w Polsce. 

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X