Tel.: +48 65 536 60 50 sekretariat@garzyn.pl
garzyn KWR polski produkt
OHZ GARZYN Facebook OHZ GARZYN YouTube OHZ GARZYN Instagram

Zakup wyświetlacza John Deere Green Star 4640

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w trybie art. 66-70 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 z późn. zm.) na zadanie: „Zakup wyświetlacza John Deere Green Star 4640”

I. Informacje ogólne.
1. Wybór oferenta oraz zawarcie umowy odbywa się zgodnie z art. 66-70 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
2. Organizatorem przetargu jest Ośrodek Hodowli Zarodowej „GARZYN” Sp. z o. o., Garzyn, ul. Leszczyńska 34, 64-120 Krzemieniewo.
3. Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienie wyboru bez podania przyczyn.

II. Przedmiot przetargu.
Zakup i montaż wyświetlaczy John Deere Green Star 4640 (3 szt.) + JD link (3 szt.) + odkup 2 wyświetlaczy Green Star 2630.

Opis przedmiotu zamówienia:
- wyświetlacz Green Star 4640 (3 szt.)
-aktywacja AutoTrac wyświetlacza 4. generacji
-aktywacja Premium wyświetlacza 4. generacji (sterowanie sekcjami, synchronizacja danych,
dokumentacja ISOBUS)
- JD link + licencja na 5 lat (3 szt.)
- wiązka łącząca JD link z wyświetlaczem Green Star 4640 i wiązka łącząca JD link z magistralą CAN
ciągnika (zaczytywanie danych z CAN ciągnika)
- uchwyt pod wyświetlacz i JD link (3 szt.)
- fabrycznie nowe – podać rok produkcji

Termin dostawy: - dostawa i montaż do 20.12.2023 r.

Adres dostawy: Drobnin 3A, 64-120 Krzemieniewo, powiat leszczyński, woj. wielkopolskie.

III. Termin i miejsce złożenia oferty.
1. Oferenci powinni złożyć ofertę w PLN do dnia 20 października 2023 r. do godz. 11.00 w siedzibie Organizatora, przesyłając ofertę pocztą na adres Organizatora.
2. Dopuszcza się możliwość przesłania ofert za pomocą poczty elektronicznej zakupy@garzyn.pl
3. Oferta musi zawierać: warunki płatności, warunki gwarancji, informację na temat serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.
4. Wraz z ofertą należy złożyć oparafowany projekt umowy (zał. nr 1 do ogłoszenia).

IV. Dodatkowe informacje
1. Organizator dokonuje oceny ofert niejawnie.
2. Osoba do kontaktu w sprawie zaproszenia p. Marian Jankowski nr tel. 65-536-60-69 lub e-mail: zakupy@garzyn.pl w sprawie parametrów technicznych p. Damian Golembka nr tel. 607-770-289
Zał. nr 1

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X