Tel.: +48 65 536 60 50 sekretariat@garzyn.pl
garzyn KWR polski produkt
OHZ GARZYN Facebook OHZ GARZYN YouTube OHZ GARZYN Instagram

Zakup siewnika punktowego Grimme Matrix 1800

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w trybie art. 66-70 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 z późn. zm.) na zadanie: „Zakup siewnika punktowego Grimme Matrix 1800”.

I. Informacje ogólne.
1. Wybór oferenta oraz zawarcie umowy odbywa się zgodnie z art. 66-70 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
2. Organizatorem przetargu jest Ośrodek Hodowli Zarodowej „GARZYN” Sp. z o. o., Garzyn ul. Leszczyńska 34, 64-120 Krzemieniewo.
3. Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienie wyboru bez podania przyczyn.

II. Przedmiot przetargu.
Przedmiotem zaproszenia jest zakup siewnika punktowego Grimme Matrix 1800 nast. parametrach:
- wersja 8710-020 9,00 m rama składana hydraulicznie, 18 rzędów ogumienie: 6 kół 5.00-15
(konieczny jeden sterownik dwustronnego działania),
- znaczniki składane w kontur maszyny, ząbkowana tarcza z pierścieniem R.00.810,
- zawieszenie na dolny wałek cięgien KAT 3 R.10.821,
- rozstaw rzędów 45 cm R.30.810,
- sekcja do siewu w mulcz R.40.820,
- koło dociskowe palcowe R.40.830,
- zgarniacze talerzowe R.40.880,
- regulacja docisku sekcji wysiewającej mechaniczna, 4-stopniowa regulacja do 90 kg na sekcję
wysiewającą R.40.900,
- docisk sprężynowy kółka dociskającego, regulacja w dwóch stopniach R.40.927,
- zestaw wysiewający do buraków (tarcza wysiewająca, kołnierz, igła) R.40.930,
- osłona do tarczy wysiewającej R.40.961,
- redlica do siewu głębokiego z wysokimi bokami,
- światła drogowe i tablice odblaskowe R.90.810,
- instrukcja obsługi w języku polskim
- instrukcja obsługi terminala w języku polskim
- terminal sterowniczy ISOBUS CCI 1200 I.100.205,
- licencja dla terminala: CCI.Control (TC) Task Control - obsługa zadań I.100.400
- licencja dla terminala: CCI.Command (PT) Parallel Tracking - ścieżki przejazdowe GPS I.100.420,
- licencja dla terminala: CCI.Command (SC) Section Control - przełączanie sekcji roboczych
I.100.430,
- licencja dla maszyny: przełączanie sekcji roboczych (SC) Section Control I.110.100,
- licencja dla maszyny: zmienne dawkowanie (VCR) Variable Rate Control BASIC I.110.110,
- clever planting - zróżnicowana gęstość siewu przy ścieżce technologicznej I.110.300,
- przystosować do zagregowania z agregatem strip till Agrisem Strip Cat II 18R45/12R75 HD
- fabrycznie nowe – podać rok produkcji,

Termin dostawy: do 15.02.2024 r. lub inny zaproponowany przez oferenta.
Adres dostawy: Drobnin 3A, 64-120 Krzemieniewo, powiat leszczyński, woj. wielkopolskie.
Termin ważności oferty – 45 dni od daty złożenia.

III. Termin i miejsce złożenia oferty.
1. Oferenci powinni złożyć ofertę w PLN do dnia 16 czerwca 2023 r. do godz. 9.00 w siedzibie Organizatora, przesyłając ofertę pocztą na adres Organizatora.
2. Dopuszcza się możliwość przesłania ofert za pomocą poczty elektronicznej zakupy@garzyn.pl
3. Oferta musi zawierać: warunki płatności, warunki gwarancji, informację na temat serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego (odległość od siedziby zamawiającego) oraz koszty serwisu gwarancyjnego.
4. Wraz z ofertą należy złożyć oparafowany projekt umowy (załącznik nr 1 do ogłoszenia).

IV. Dodatkowe informacje
1. Organizator dokonuje oceny ofert niejawnie.
2. Osoba do kontaktu w sprawie zaproszenia p. Marian Jankowski nr telefonu 65-536-60-69 lub e-mail: zakupy@garzyn.pl, w sprawie parametrów technicznych p. Damian Golembka nr tel. 607-770-289.

Zał. nr 1

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X