Tel.: +48 65 536 60 50 sekretariat@garzyn.pl
garzyn KWR polski produkt
OHZ GARZYN Facebook OHZ GARZYN Instagram

Co Myślą o nas nasi sąsiedzi?

2023-07-28

Dotarliśmy do ponad 115 losowo wybranych respondentów, zwracając się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na 7 pytań zamkniętych w ramach ankiety anonimowej. 15 respondentów odmówiło odpowiedzi.

Ostatecznie w badaniu wzięło udział 65 kobiet i 44 mężczyzn, w porównywalnej populacji z każdej z miejscowości: Garzyn, Górzno, Karchowo, Drobnin, Krzemieniewo, Mierzejewo, Kociugi, Lubonia, Oporowo, Oporówko.

Najliczniejszą grupę badawczą po stronie kobiet stanowiły przedstawicielki w przedziale wiekowym pomiędzy 30 a 50 rokiem życia – 26%, a w przypadku mężczyzn w przedziale 30-50 lat, oraz powyżej 50 lat – po 18%.

Dla 74 % badanych, Ośrodek Hodowli Zarodowej w Garzynie kojarzy się z czymś pozytywnym, dla 3 % kojarzy się z czymś negatywnym, a 23% respondentów nie ma na ten temat wyrobionej opinii.
Pozytywną opinię wyrażały częściej kobiety niż mężczyźni, zwłaszcza w młodszej kategorii wiekowej.
Natomiast oceny negatywne odnotowano wyłącznie po stronie mężczyzn, w starszej kategorii wiekowej.
W przypadku respondentów niemających zdania, nie odnotowano wyraźnych korelacji.

Na pytanie, czy ktoś z rodziny lub znajomych pracuje albo pracował na przestrzeni ostatnich 2 lat w Ośrodku – ponad 50 % odpowiedziało twierdząco i spośród tej grupy aż 70 % respondentów deklarowało, iż osoby te są lub były zadowolone z podjętej współpracy.

38% respondentów miało osobiste doświadczenia w relacji z OHZ Garzyn, z czego zdecydowana większość ocenia je jako bardzo dobre i tylko w 2 przypadkach mamy do czynienia z oceną negatywną.

Na pytanie, jaką opinią w Państwa środowisku zamieszkania cieszy się Ośrodek Hodowli Zarodowej,
50% respondentów stwierdziło, że dobrą, 38%, że bardzo dobrą, 10 %, że dostateczną, a 2%, że negatywną. Przy tym należy nadmienić, iż kobiety częściej niż mężczyźni wskazywały na opinię bardzo dobrą.

Ponad 60 % ankietowanych wie, kto kieruje Ośrodkiem Hodowli Zarodowej i w zdecydowanej większości również są to kobiety.

Spośród grona badanych aż 60% deklaruje, iż byłaby skłonna polecić osobie bliskiej pracę w OHZ Garzyn.

W ramach prowadzonych badań, nie odnotowano istotnych odstępstw w ramach procesu zbierania danych, jednak z jedną różnicą, gdyż tylko w samym Krzemieniewie spotkaliśmy się z największą ilością odmowy udziału w badaniu.

Często sami respondenci zwracali uwagę, że w ostatnim okresie Ośrodek Hodowli Zarodowej zyskuje na znaczeniu w świadomości środowiska społeczności lokalnej i co najistotniejsze, staje się atrakcyjnym miejscem zatrudnienia.

Warto również nadmienić, iż około 5% respondentów zwróciło uwagę na niedogodności wynikające z bliskiego sąsiedztwa, najczęściej jednak sygnalizując problem zbyt szybkiego przemieszczania się maszyn rolniczych po terenie zabudowanym.

Przy okazji publikacji powyższych danych, pragniemy jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom, dzięki którym uzyskaliśmy jakże cenna dla nas informację zwrotną.

powrót do aktualności

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X