Tel.: +48 65 536 60 50 sekretariat@garzyn.pl
garzyn KWR polski produkt
OHZ GARZYN Facebook OHZ GARZYN YouTube OHZ GARZYN Instagram

Zakup zestawu kół specjalistycznych do ciągnika John Deere 6630

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w trybie art. 66-70 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 z późn. zm.) na zadanie: „Zakup zestawu kół specjalistycznych do ciągnika
John Deere 6630”.

I. Informacje ogólne.
1. Wybór oferenta oraz zawarcie umowy odbywa się zgodnie z art. 66-70 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
2. Organizatorem przetargu jest Ośrodek Hodowli Zarodowej „GARZYN” Sp. z o. o., Garzyn ul. Leszczyńska 34, 64-120 Krzemieniewo.
3. Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienie wyboru bez podania przyczyn.

II. Przedmiot przetargu.
Przedmiotem zaproszenia jest zakup zestawu kół specjalistycznych do ciągnika John Deere 6630 o nast. parametrach:
- komplet kół tylnych 300/95R46
- komplet kół przednich 270/95R32
- rozstaw kół specjalistycznych 1800mm
- marka opon TAURUS
- fabrycznie nowe – podać rok produkcji

Termin dostawy: do 31.03.2023 r. lub inny, zaproponowany przez oferenta.
Adres dostawy: Knyszyn-Zamek 15, 19-120 Knyszyn, pow. moniecki, woj. podlaskie.
Termin ważności oferty – nie mniej niż 30 dni od daty złożenia.

III. Termin i miejsce złożenia oferty.
1. Oferenci powinni złożyć ofertę w PLN do dnia 26 stycznia 2023 r. do godz. 11.00 w siedzibie Organizatora, przesyłając ofertę pocztą na adres Organizatora.
2. Dopuszcza się możliwość przesłania ofert za pomocą poczty elektronicznej zakupy@garzyn.pl
3. Oferta musi zawierać: warunki płatności, warunki gwarancji, informację na temat serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego (odległość od siedziby zamawiającego) oraz koszty serwisu gwarancyjnego.
4. Wraz z ofertą należy złożyć oparafowany projekt umowy (załącznik nr 1 do ogłoszenia).

IV. Dodatkowe informacje
1. Organizator dokonuje oceny ofert niejawnie.
2. Osoba do kontaktu w sprawie zaproszenia p. Marian Jankowski nr telefonu 65-536-60-69 lub e-mail: zakupy@garzyn.pl, w sprawie parametrów technicznych p. Adam Tracz nr tel. 603-203-081.
wzór umowy

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X