Tel.: +48 65 536 60 50 sekretariat@garzyn.pl
garzyn KWR polski produkt
OHZ GARZYN Facebook OHZ GARZYN YouTube OHZ GARZYN Instagram

Wykonanie operatu wodnoprawnego

w trybie art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 z późn. zm.) na wykonanie operatu wodnoprawnego.

I. Informacje ogólne.

 1. Wybór oferenta oraz zawarcie umowy odbywa się zgodnie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny
 2. Organizatorem przetargu jest Ośrodek Hodowli Zarodowej „GARZYN” Sp. z o. o., Garzyn ul. Leszczyńska 34, 64–120 Krzemieniewo.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienie wyboru bez podania przyczyn.

II. Przedmiot zapytania.

Przedmiotem zaproszenia jest usługa polegająca na wykonaniu operatu wodnoprawnego stanowiącego podstawę do wystąpienia w imieniu Zamawiającego z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie ścieków przemysłowych pochodzących ze stacji uzdatniania wody do rowu tj. do ziemi (działka nr 184), obręb Górzno gm. Krzemieniewo oraz uzyskania zmiany pozwolenia wodnoprawnego DSR-II‑1.7322.23.2013 z dnia 28.05.2013 na szczególne korzystanie z wód w zakresie – zwiększenia poboru wód podziemnych z ujęcia wody w Górznie.

Zakres przedmiotu zamówienia:

 • opracowanie operatu wodnoprawnego, zgodnie z art. 408 i art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233) i uzyskanie prawomocnego pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków ze stacji uzdatniania wody w terminie do dnia 27.05.2023 r.
 • uzyskanie zmiany pozwolenia wodnoprawnego w zakresie zwiększenia poboru wód podziemnych w możliwie najszybszym terminie.

 III. Termin i miejsce złożenia oferty.

 1. Oferenci powinni złożyć ofertę w PLN do dnia 20 grudnia 2022 r. do godz. 11.00 w siedzibie Organizatora, przesyłając ofertę pocztą na adres Organizatora.
 2. Dopuszcza się możliwość przesłania ofert za pomocą poczty elektronicznej zakupy@garzyn.pl
 3. Oferta musi zawierać nast. dokumenty:
 • deklarację wykonania zamówienia
 • termin realizacji zamówienia
 • cenę za wykonanie usług

iv. Dodatkowe informacje.

 1. Organizator dokonuje oceny ofert niejawnie.
 2. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 65–536-60–69.
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X