Tel.: +48 65 536 60 50 sekretariat@garzyn.pl
garzyn KWR polski produkt
OHZ GARZYN Facebook OHZ GARZYN YouTube OHZ GARZYN Instagram

Zakup zgrabiarki taśmowej Kuhn Merge Maxx 1090

w trybie art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 z późn. zm.) na zadanie: „Zakup zgrabiarki taśmowej Kuhn Merge Maxx 1090”.

I. Informacje ogólne.

 1. Wybór oferenta oraz zawarcie umowy odbywa się zgodnie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny
 2. Organizatorem przetargu jest Ośrodek Hodowli Zarodowej „GARZYN” Sp. z o. o., Garzyn ul. Leszczyńska 34, 64–120 Krzemieniewo.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienie wyboru bez podania przyczyn.

II. Przedmiot przetargu.

Przedmiotem zaproszenia jest zakup zgrabiarki taśmowej Kuhn Merge Maxx 1090 o nast. parametrach:

 • szerokość podbieracza 8,85–10,95 m
 • szerokość podbieracza z wałem pokosu pośrodku maszyny 10,70–11 m
 • szerokość robocza z wałem pokosu z boku maszyny (razem z wałem) 10,20 m
 • średnia szerokość wału pokosu: 1–1,5 m przy zgrabianiu na bok, do 2,20 m przy zgrabianiu do środka
 • szerokość transportowa 3 m
 • długość transportowa 8,20 m
 • 2 podbieracze i przenośniki taśmowe
 • wbudowany układ hydrauliczny, prędkość taśmy regulowana za pomocą wariatora na maszynie
 • regulacja wysokości podbieracza hydraulicznie za pomocą 2 płóz pod każdym podbieraczem,
 • sposób zgrabiania wału pokosu: pośrodku, z boku, po obu stronach lub pośrodku i z boku jednocześnie
 • napęd WOM 1000 obr/min
 • zaczep 2 punktowy
 • dodatkowe 4 płozy metalowe odporne na ścieranie
 • dwuobwodowe hamulce pneumatyczne
 • koła transportowe wózka 500/45–22,5
 • napęd wałka 3/8” 6 wpustów
 • homologacja drogowa Polska
 • oświetlenie drogowe z tablicami ostrzegawczymi
 • fabrycznie nowe – podać rok produkcji

Termin dostawy: do 31.03.2023 r. lub inny, zaproponowany przez oferenta.

Adres dostawy: Drobnin 3A, 64–120 Krzemieniewo, powiat leszczyński, woj. wielkopolskie.

 III. Termin i miejsce złożenia oferty.

 1. Oferenci powinni złożyć ofertę w PLN do dnia 10 stycznia 2023 r. do godz. 1w siedzibie Organizatora, przesyłając ofertę pocztą na adres Organizatora.
 2. Dopuszcza się możliwość przesłania ofert za pomocą poczty elektronicznej zakupy@garzyn.pl
 3. Oferta musi zawierać: warunki płatności, warunki gwarancji, informację na temat serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego (odległość od siedziby zamawiającego) oraz koszty serwisu gwarancyjnego.
 4. Wraz z ofertą należy złożyć oparafowany projekt umowy (załącznik nr 1 do ogłoszenia).

Dodatkowe informacje

 1. Organizator dokonuje oceny ofert niejawnie.
 2. Osoba do kontaktu w sprawie zaproszenia p. Marian Jankowski nr telefonu 65–536-60–69 lub e‑mail: zakupy@garzyn.pl, w sprawie parametrów technicznych p. Damian Golembka nr tel. 607–770-289.

Załącznik:

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X