Tel.: +48 65 536 60 50 sekretariat@garzyn.pl
garzyn KWR polski produkt
OHZ GARZYN Facebook OHZ GARZYN YouTube OHZ GARZYN Instagram

Zakup mieszalnika nawozów Handler IV

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w trybie art. 66-70 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r., poz. 1610 z późn. zm.) na zadanie: „Zakup mieszalnika nawozów Handler IV”.

I. Informacje ogólne.
1. Wybór oferenta oraz zawarcie umowy odbywa się zgodnie z art. 66-70 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
2. Organizatorem przetargu jest Ośrodek Hodowli Zarodowej „GARZYN” Sp. z o. o., Garzyn ul. Leszczyńska 34, 64-120 Krzemieniewo.
3. Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienie wyboru bez podania przyczyn.

II. Przedmiot przetargu.
Przedmiotem zaproszenia jest zakup mieszalnika nawozów Handler IV.
Specyfikacja mieszalnika:
-wyposażenie fabrycznie nowe, podać rok produkcji
-napęd elektryczny
-zbiornik mieszalnika 870 l z możliwością mieszania w pętli zamkniętej
-złącza Camlock 3”
-dwie 16-calowe pokrywy zamykane na zawiasach
-system płukania pojemników po ŚOR o pojemności do 20 l
-nóż do bezdotykowego rozcinania opakowań ŚOR
-zwężka Venturiego z podwójnym wlotem 2”
-dysza do płukania zbiornika Rotacraft
-dodatkowa myjka do opakowań
-przepływomierz 2”
-podać informację o ilości gwarancji

Termin dostawy: do 15.05.2024 r. lub inny zaproponowany przez oferenta.
Adres dostawy: Drobnin 3A, 64-120 Krzemieniewo, powiat leszczyński, woj. wielkopolskie.

III. Termin i miejsce złożenia oferty.
1. Oferenci powinni złożyć ofertę w PLN do dnia 29 lutego 2024 r. do godz. 9.00 w siedzibie Organizatora, przesyłając ofertę pocztą na adres Organizatora.
2. Dopuszcza się możliwość przesłania ofert za pomocą poczty elektronicznej zakupy@garzyn.pl
3. Oferta musi zawierać: warunki płatności, warunki gwarancji, informację na temat serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego (odległość od siedziby zamawiającego) oraz koszty serwisu gwarancyjnego.
4. Wraz z ofertą należy złożyć oparafowany projekt umowy (załącznik nr 1 do ogłoszenia).

IV. Dodatkowe informacje
1. Organizator dokonuje oceny ofert niejawnie.
2. Osoba do kontaktu w sprawie zaproszenia p. Marian Jankowski nr telefonu 65-536-60-69 lub e-mail: zakupy@garzyn.pl, w sprawie parametrów technicznych p. Damian Golembka nr tel. 607-770-289.

Zał. nr 1 - projekt umowy

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X