Tel.: +48 65 536 60 50 sekretariat@garzyn.pl
garzyn KWR polski produkt
OHZ GARZYN Facebook OHZ GARZYN YouTube OHZ GARZYN Instagram

Zakup agregatu uprawowego Horsch Tiger 4 MT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w trybie art. 66-70 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r., poz. 1610 z późn. zm.) na zadanie: „Zakup agregatu uprawowego Horsch Tiger 4 MT ”.


I. Informacje ogólne.
1. Wybór oferenta oraz zawarcie umowy odbywa się zgodnie z art. 66-70 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
2. Organizatorem przetargu jest Ośrodek Hodowli Zarodowej „GARZYN” Sp. z o. o., Garzyn ul. Leszczyńska 34, 64-120 Krzemieniewo.
3. Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienie wyboru bez podania przyczyn.


II. Przedmiot przetargu.
Przedmiotem przetargu jest zakup agregatu uprawowego Horsch Tiger 4 MT
o nast. parametrach:

-fabrycznie nowe – podać rok produkcji
-płyta nośna Scharmuellera z zaczepem kulowym K 80
-znacznik śladu
-szerokość robocza 4 m
-9 zębów TerraGrip III
-20 talerzy DiscSystem
-dłuta MulchMix HM+
-oświetlenie drogowe
-wał oponowy 210/95 – 24 AS z pneumatycznym układem hamulcowym
-wał TopRing do wału oponowego 210/95-24 AS
-talerze wyrównujące jednorzędowe Ø 46 cm
-bez terminalu sterującego
-rozdzielacz nawozu
-siewnik Mini -Drill isobus
-zestaw przygotowawczy Pronto TD
-transport maszyny, uruchomienie i przeszkolenie operatorów

Termin dostawy: do 30.06.2024 r. lub inny zaproponowany przez oferenta.
Adres dostawy: Knyszyn-Zamek 15, 19-120 Knyszyn, powiat moniecki, woj. podlaskieIII. Termin i miejsce złożenia oferty.
1. Oferenci powinni złożyć ofertę w PLN do dnia 7 marca 2024 r. do godz. 9.00 w siedzibie Organizatora, przesyłając ofertę pocztą na adres Organizatora.
2. Dopuszcza się możliwość przesłania ofert za pomocą poczty elektronicznej zakupy@garzyn.pl
3. Oferta musi zawierać: warunki płatności, warunki gwarancji, informację na temat serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego (odległość od siedziby zamawiającego) oraz koszty serwisu gwarancyjnego.
4. Wraz z ofertą należy złożyć oparafowany projekt umowy (załącznik nr 1 do ogłoszenia).

IV. Dodatkowe informacje
1. Organizator dokonuje oceny ofert niejawnie.
2. Osoba do kontaktu w sprawie zaproszenia p. Marian Jankowski nr telefonu 65-536-60-69 lub e-mail: zakupy@garzyn.pl, w sprawie parametrów technicznych p. Damian Golembka nr tel. 607-770-289.
Zał. nr 1 - projekt umowy

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X