Tel.: +48 65 536 60 50 sekretariat@garzyn.pl
garzyn KWR polski produkt
OHZ GARZYN Facebook OHZ GARZYN YouTube OHZ GARZYN Instagram

Oferta sprzedaży PSZENŻYTA

Ośrodek Hodowli Zarodowej „Garzyn” Sp. z o.o. oferuje do sprzedaży 500 ton ( w opcji kupującego- partie człosamochodowe) pszenżyta. Informacje ogólne:

1. Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych

2. Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny

3. Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn

4.Termin odbioru proszę zawrzeć w ofercie (preferowany szybki).

5.Oferty prosimy składać na mail sekretariat@garzyn.pl do 25.01.2024r. do godz. 13.00

6.Oferta powinna zawierać proponowaną ilość, cenę netto za 1 tonę w PLN, termin odbioru.

Przedmiot oferty:

1. Sprzedaż 500 ton pszenżyta, oferta może dotyczyć ilości zaproponowanej przez Kupującego

2. Parametry: Białko ok.12%, Wilgotność do 14%, Gęstość ok.78kg/hl

3. Miejsce odbioru: 64-120 Krzemieniewo , Centrum Paszowo Magazynowe – Drobnin 3a

4. Odbiór towaru: na koszt i po stronie Nabywcy

Termin, miejsce złożenia i wybór oferty:

1. Ofertę należy złożyć na adres mailowy sekretariat@garzyn.pl

2. Termin związania ofertą wynosi 24 godziny, a bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

3. Zastrzegamy sobie prawo do: przyjmowania ofert po wyznaczonym terminie, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami oraz możliwości wyboru najlepszej oferty przed terminem daty składania ofert ze względu na ew. krótki okres związania otrzymaną ofertą lub aktualną sytuację na rynku - na wezwanie z określeniem daty i godziny zamknięcia terminu przyjmowania ofert

Informacje dodatkowe:

1. Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego

2. Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży

3. Kontakt: sekretariat@garzyn.pl

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X