Tel.: +48 65 536 60 50 sekretariat@garzyn.pl
garzyn KWR polski produkt
OHZ GARZYN Facebook OHZ GARZYN YouTube OHZ GARZYN Instagram

Zakup podgarniacza HULK do TMR-u

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w trybie art. 66-70 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 z późn. zm.) na zadanie: „Zakup podgarniacza HULK do TMR-u”.

I. Informacje ogólne.
1. Wybór oferenta oraz zawarcie umowy odbywa się zgodnie z art. 66-70 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
2. Organizatorem jest Ośrodek Hodowli Zarodowej „GARZYN” Sp. z o. o., Garzyn ul. Leszczyńska 34, 64-120 Krzemieniewo.
3. Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienie wyboru bez podania przyczyn.

II. Przedmiot oferty.
Przedmiotem oferty jest zakup wraz z dostawą i uruchomieniem podgarniacza HULK do TMR-u z przystawką do podgarniania i zgarniaczem (lemieszem) do wygarniania w oborze Górzno.
Wyposażenie:
- silnik spalinowy Yanmar L100
- moc 6,8 kW
- diesel
- emisja spalin Stage V
- układ napędowy hydrostatyczny, 3WD
- układ hydrauliczny typ tandem – niezależny,
- oświetlenie, sygnalizacja dźwiękowa i świetlna
- główny wyłącznik prądu
- licznik mtg
- producenci hydrauliki Vivoil, M+S oraz badestnost
- szczotka obrotowa

Wymiary:
- bez osprzętu długość: 165 cm, szerokość 98 cm, wysokość 129 cm, waga 650 kg
- z przystawką do podgarniania TMR-u: długość 200 cm, szerokość 110 cm
- zgarniacz: szerokość 160 cm, wysokość gumy 35 cm, guma zbrojona grubość 3 cm, waga 55 kg, rama malowana proszkowa na trójkącie do szybkiego montażu.

Prędkość robocza – do 8 km/h
Prędkość do przemieszczenia bez możliwości wykonywania pracy max do 12 km.
Montaż urządzenia.
Fabrycznie nowy – podać rok produkcji

Termin dostawy montażu: do 29.12.2023 r.

Adres dostawy: Gospodarstwo Drobnin, obora Górzno, 64-120 Krzemieniewo, powiat leszczyński, woj. wielkopolskie.

III. Termin i miejsce złożenia oferty.
1. Oferenci powinni złożyć ofertę w PLN do dnia 11 grudnia 2023 r. do godz. 10.00 w siedzibie Organizatora, przesyłając ofertę pocztą na adres Organizatora.
2. Dopuszcza się możliwość przesłania ofert za pomocą poczty elektronicznej zakupy@garzyn.pl
3. Oferta musi zawierać: termin dostawy, warunki płatności, warunki gwarancji, dostępność serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego (czas reakcji na awarię), koszty serwisu gwarancyjnego.
4. Wraz z ofertą należy złożyć oparafowany projekt umowy (załącznik do zaproszenia) oraz aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

IV. Dodatkowe informacje.
1. Organizator dokonuje oceny ofert niejawnie.
2. Osoba do kontaktu w sprawie zaproszenia p. Marian Jankowski nr telefonu 65-536-60-69 lub e-mail: zakupy@garzyn.pl, w sprawie wyposażenia i parametrów technicznych p. Hanna Nowak numer telefonu 537-588-234.

Załącznik - projekt umowy

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X