Tel.: +48 65 536 60 50 sekretariat@garzyn.pl
garzyn KWR polski produkt
OHZ GARZYN Facebook OHZ GARZYN YouTube OHZ GARZYN Instagram

Zakup opryskiwacza samojezdnego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w trybie art. 66-70 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 z późn. zm.) na zadanie: „Zakup opryskiwacza samojezdnego”.

I. Informacje ogólne.
1. Wybór oferenta oraz zawarcie umowy odbywa się zgodnie z art. 66-70 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
2. Organizatorem przetargu jest Ośrodek Hodowli Zarodowej „GARZYN” Sp. z o. o., Garzyn ul. Leszczyńska 34, 64-120 Krzemieniewo.
3. Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienie wyboru bez podania przyczyn.

II. Przedmiot przetargu.
Przedmiotem zaproszenia jest zakup opryskiwacza samojezdnego.
Specyfikacja opryskiwacza samojezdnego – zał. nr 1 do zaproszenia

Termin dostawy: do 01.06.2024 r. lub inny zaproponowany przez oferenta.
Adres dostawy: Drobnin 3A, 64-120 Krzemieniewo, powiat leszczyński, woj. wielkopolskie.
Termin ważności oferty – 45 dni od daty złożenia.

III. Termin i miejsce złożenia oferty.
1. Oferenci powinni złożyć ofertę w PLN do dnia 11 grudnia 2023 r. do godz. 14.00 w siedzibie Organizatora, przesyłając ofertę pocztą na adres Organizatora.
2. Dopuszcza się możliwość przesłania ofert za pomocą poczty elektronicznej zakupy@garzyn.pl
3. Oferta musi zawierać: warunki płatności, warunki gwarancji, informację na temat serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego (odległość od siedziby zamawiającego) oraz koszty serwisu gwarancyjnego.
4. Wraz z ofertą należy złożyć oparafowany projekt umowy (załącznik nr 2 do ogłoszenia).

IV. Dodatkowe informacje
1. Organizator dokonuje oceny ofert niejawnie.
2. Osoba do kontaktu w sprawie zaproszenia p. Marian Jankowski nr telefonu 65-536-60-69 lub e-mail: zakupy@garzyn.pl, w sprawie parametrów technicznych p. Damian Golembka nr tel. 607-770-289.
Zał. nr 1 - specyfikacja

Zał. nr 2 - projekt umowy

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X