Tel.: +48 65 536 60 50 sekretariat@garzyn.pl
garzyn KWR polski produkt
OHZ GARZYN Facebook OHZ GARZYN YouTube OHZ GARZYN Instagram

Zakup i montaż kurtyny przeciwwietrznej w budynku jałownika

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w trybie art. 66-70 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 z późn. zm.) na zadanie: „Zakup i montaż kurtyny przeciwwietrznej w budynku jałownika ”

I. Informacje ogólne.
1. Wybór oferenta oraz zawarcie umowy odbywa się zgodnie z art. 66-70 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
2. Organizatorem zaproszenia jest Ośrodek Hodowli Zarodowej „GARZYN” Sp. z o. o., Garzyn ul. Leszczyńska 34, 64-120 Krzemieniewo.
3. Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienie wyboru bez podania przyczyn.
4. Przed złożeniem oferty możliwe jest dokonanie oględzin w terenie, po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Adamem Traczem, nr telefonu 603-203-081.

II. Przedmiot przetargu.
Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż kurtyny przeciwwietrznej w budynku jałownika w miejscowości Knyszyn-Zamek 15, gm. Knyszyn, pow. moniecki, woj. podlaskie, dz. nr 3/2

Parametry:
- zabudowa prześwitu w ścianach kurtyną z systemem automatycznym regulacji
- szerokość kurtyny 41m, wysokość kurtyny 2,3m
- materiał kurtyny: biała-przezroczysta folia PE, gramatura 320g, zabezpieczenie przed ogniem B2,
wytrzymałość rozciągania >22 kN/m, rura alu-keder,
- osprzęt: pakiet linek prowadzących (rozstęp 0,75m) i ciągnących, rurki prowadzące,
- napęd elektryczny z wałkiem przegubowym, jednofazowy
- boksy osłonowe skrajnych elementów kurtyny
- system kontroli kurtyny LSR25/A plus, anemometr z ogrzewaczem, czujnik opadów
- montaż kompletnej kurtyny wraz z osprzętem

Oczekiwany termin wykonania zamówienia: do dnia 31.10.2023 r. lub inny szybszy zaproponowany przez oferenta.
Adres dostawy i montażu.: Knyszyn-Zamek 15, 19-120 Knyszyn, pow. moniecki, woj. podlaskie.

III. Termin i miejsce złożenia oferty.
1. Oferenci powinni złożyć ofertę w PLN do dnia 18 września 2023 r. do godz. 9.00 w siedzibie Organizatora, przesyłając ofertę pocztą na adres Organizatora.
2. Dopuszcza się możliwość przesłania ofert za pomocą poczty elektronicznej zakupy@garzyn.pl
3. Oferta musi zawierać: warunki płatności, warunki gwarancji,
4. Wraz z ofertą należy złożyć oparafowany projekt umowy (załącznik do ogłoszenia).

IV. Dodatkowe informacje.
1. Organizator dokonuje oceny ofert niejawnie.
2. Osoba do kontaktu w sprawie zaproszenia p. Marian Jankowski nr telefonu 65-536-60-69 lub e-mail: zakupy@garzyn.pl. w sprawie kurtyny p. Adam Tracz, nr tel. 603-203-081.

Zał. projekt umowy

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X