Tel.: +48 65 536 60 50 sekretariat@garzyn.pl
garzyn KWR polski produkt
OHZ GARZYN Facebook OHZ GARZYN YouTube OHZ GARZYN Instagram

Sprzedaż 50 ton rzepaku ze zbiorów 2022

Ośrodek Hodowli Zarodowej „Garzyn” Sp. z o.o. Oferuje do sprzedaży 50 ton rzepaku ozimego ze zbiorów 2022 r.

Informacje ogólne:

1. Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych

2. Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny

3. Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn

Przedmiot oferty:

1. Sprzedaż 50 ton rzepaku oz. ze zbiorów 2022 roku, oferta może dotyczyć ilości zaproponowanej przez Kupującego

2. Oferta musi zawierać parametry jakościowe dla kupowanej partii rzepaku, ewentualne potrącenia lub dopłaty za zmiany parametrów.

3.Nieprzekraczalny termin odbioru 10.07.2023 roku.

3. Miejsce odbioru: 64-120 Krzemieniewo , Centrum Paszowo Magazynowe – Drobnin 3a

4. Odbiór towaru: na koszt i po stronie Nabywcy

Termin, miejsce złożenia i wybór oferty:

1. Ofertę należy złożyć na adres mailowy sekretariat@garzyn.pl

2. Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 t rzepaku w PLN, ilość (całosamochodowa) w tonach oraz termin odbioru.

3. Oferty należy składać do 26.06.2023 r. do godz. 13.00

4. Termin związania ofertą wynosi 24 godziny, a bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

5. Zastrzegamy sobie prawo do: przyjmowania ofert po wyznaczonym terminie, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami oraz możliwości wyboru najlepszej oferty przed terminem daty składania ofert ze względu na ew. krótki okres związania otrzymaną ofertą lub aktualną sytuację na rynku - na wezwanie z określeniem daty i godziny zamknięcia terminu przyjmowania ofert

Informacje dodatkowe:

1. Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego

2. Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży

3. Kontakt: sekretariat@garzyn.pl

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X