Tel.: +48 65 536 60 50 sekretariat@garzyn.pl
garzyn KWR polski produkt
OHZ GARZYN Facebook OHZ GARZYN YouTube OHZ GARZYN Instagram

Sprzedaż PSZENŻYTA ze zbiorów 2022

Ośrodek Hodowli Zarodowej „Garzyn” Sp. z o.o. oferuje do sprzedaży 500 ton ( w opcji kupującego- partie człosamochodowe) pszenżyta  ze zbiorów 2022 r. Informacje ogólne:

1. Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych

2. Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny

3. Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn

4.Nieprzekraczalny termin odbioru 30.06.2023 rok

5.Oferty prosimy składać na mail sekretariat@garzyn.pl do 23.06.2023r. do godz. 14.00

Przedmiot oferty:

1. Sprzedaż 500 ton pszenżyta ze zbiorów 2022 roku, oferta może dotyczyć ilości zaproponowanej przez Kupującego

2. Miejsce odbioru: 64-120 Krzemieniewo , Centrum Paszowo Magazynowe – Drobnin 3a

3. Odbiór towaru: na koszt i po stronie Nabywcy

Termin, miejsce złożenia i wybór oferty:

1. Ofertę należy złożyć na adres mailowy sekretariat@garzyn.pl

2. Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 t pszenżyta, ilość (całosamochodowa) w tonach

3. Termin związania ofertą wynosi 24 godziny, a bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

4. Zastrzegamy sobie prawo do: przyjmowania ofert po wyznaczonym terminie, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami oraz możliwości wyboru najlepszej oferty przed terminem daty składania ofert ze względu na ew. krótki okres związania otrzymaną ofertą lub aktualną sytuację na rynku - na wezwanie z określeniem daty i godziny zamknięcia terminu przyjmowania ofert

Informacje dodatkowe:

1. Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego

2. Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży

3. Kontakt: sekretariat@garzyn.pl

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X