Tel.: +48 65 536 60 50 sekretariat@garzyn.pl
garzyn KWR polski produkt
OHZ GARZYN Facebook OHZ GARZYN YouTube OHZ GARZYN Instagram

Zakup i montaż dojarni karuzelowej na 40 stanowisk w oborze Mierzejewo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w trybie art. 66-70 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 z późn. zm.) na zadanie: „Zakup i montaż dojarni karuzelowej na 40 stanowisk w oborze Mierzejewo”.

I. Informacje ogólne.
1. Wybór oferenta oraz zawarcie umowy odbywa się zgodnie z art. 66-70 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
2. Organizatorem przetargu jest Ośrodek Hodowli Zarodowej „GARZYN” Sp. z o. o., Garzyn ul. Leszczyńska 34, 64-120 Krzemieniewo.
3. Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienie wyboru bez podania przyczyn.

II. Przedmiot przetargu.
Przedmiotem zaproszenia jest zakup i montaż dojarni karuzelowej na 40 stanowisk w oborze Mierzejewo.
Parametry techniczne – zał. nr 1 do zaproszenia.

Termin dostawy i montażu: do 6 miesięcy.
Adres dostawy i montażu:
- gospodarstwo Drobnin obora Mierzejewo, 64-120 Krzemieniewo, powiat leszczyński,
woj. wielkopolskie

III. Termin i miejsce złożenia oferty.
1. Oferenci powinni złożyć ofertę w PLN do dnia 15 maja 2023 r. do godz. 1100 w siedzibie Organizatora, przesyłając ofertę pocztą na adres Organizatora.
2. Dopuszcza się możliwość przesłania ofert za pomocą poczty elektronicznej zakupy@garzyn.pl
3. Oferta musi zawierać: warunki płatności, warunki gwarancji, informację na temat serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego (odległość od siedziby zamawiającego) oraz koszty serwisu gwarancyjnego.
4. Wraz z ofertą należy złożyć oparafowany projekt umowy (załącznik nr 2 do ogłoszenia).


IV. Dodatkowe informacje
1. Organizator dokonuje oceny ofert niejawnie.
2. Osoba do kontaktu w sprawie zaproszenia p. Marian Jankowski nr tel. 65-536-60-69 lub e-mail: zakupy@garzyn.pl, w sprawie parametrów technicznych p. Hanna Nowak numer telefonu 537-588-234.
Zał. nr 1

Zał nr 2

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X