Tel.: +48 65 536 60 50 sekretariat@garzyn.pl
garzyn KWR polski produkt
OHZ GARZYN Facebook OHZ GARZYN YouTube OHZ GARZYN Instagram

Zakup i montaż wygrodzeń w Górznie

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w trybie art. 66-70 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 z późn. zm.) na zadanie: „Zakup i montaż wygrodzeń w Górznie”

I. Informacje ogólne.
1. Wybór oferenta oraz zawarcie umowy odbywa się zgodnie z art. 66-70 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
2. Organizatorem przetargu jest Ośrodek Hodowli Zarodowej „GARZYN” Sp. z o. o., Garzyn ul. Leszczyńska 34, 64-120 Krzemieniewo.
3. Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienie wyboru bez podania przyczyn.

II. Przedmiot przetargu.
Przedmiotem przetargu jest zakup i montaż wygrodzeń w oborze w miejscowości Górzno, 64-120 Krzemieniewo, gm. Krzemieniewo, pow. leszczyński, woj. wielkopolskie,

Specyfikacja:
- nowe wygrodzenia samozatrzaskowe 2”
- 15 wygrodzeń ( w układzie 3x5) rozstaw 0,7 m
- słupki

Termin realizacji: do 30.06.2023 r. lub inny zaproponowany przez oferenta

Adres dostawy i montażu: Gospodarstwo Drobnin, obora Górzno, 64-120 Krzemieniewo, powiat leszczyński, woj. wielkopolskie.

III. Termin i miejsce złożenia oferty.
1. Oferenci powinni złożyć ofertę w PLN do dnia 12 maja 2023 r. do godz. 11.00 w siedzibie Organizatora, przesyłając ofertę pocztą na adres Organizatora.
2. Dopuszcza się możliwość przesłania ofert za pomocą poczty elektronicznej zakupy@garzyn.pl
3. Oferta musi zawierać: warunki płatności, warunki gwarancji, termin wykonania.
4. Wraz z ofertą należy złożyć oparafowany projekt umowy (załącznik do ogłoszenia).


IV. Dodatkowe informacje
1. Organizator dokonuje oceny ofert niejawnie.
2. Osoba do kontaktu w sprawie zaproszenia p. Marian Jankowski nr telefonu 65-536-60-69
lub e-mail: zakupy@garzyn.pl, w sprawie parametrów technicznych p. Hanna Nowak numer
telefonu 537-588-234.
umowa

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X