Tel.: +48 65 536 60 50 sekretariat@garzyn.pl
garzyn KWR polski produkt
OHZ GARZYN Facebook OHZ GARZYN YouTube OHZ GARZYN Instagram

System do czyszczenia strzyków z osuszaniem powietrzem do obory Mierzejewo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w trybie art. 66-70 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 z późn. zm.) na zadanie: „System do czyszczenia strzyków z osuszaniem powietrzem do obory Mierzejewo”.

I. Informacje ogólne.
1. Wybór oferenta oraz zawarcie umowy odbywa się zgodnie z art. 66-70 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
2. Organizatorem jest Ośrodek Hodowli Zarodowej „GARZYN” Sp. z o. o., Garzyn ul. Leszczyńska 34, 64-120 Krzemieniewo.
3. Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienie wyboru bez podania przyczyn.

II. Przedmiot oferty.
Przedmiotem oferty jest zakup i montaż systemu do czyszczenia strzyków z osuszaniem powietrzem do obory Mierzejewo, wyposażony w:
- skrzynkę sterująca
- mikser
- pompę
- kabel systemowy
- szczotkę
- kompresor
- szczotki eksploatacyjne
- pakiet higieny płynów
- przeciwwagę szczotki

Termin dostawy: najszybszy zaproponowany przez oferenta.

Adres dostawy: Gospodarstwo Drobnin, obora Mierzejewo, 64-120 Krzemieniewo, powiat leszczyński, woj. wielkopolskie.

III. Termin i miejsce złożenia oferty.
1. Oferenci powinni złożyć ofertę w PLN do dnia 14 kwietnia 2023 r. do godz. 1400 w siedzibie Organizatora, przesyłając ofertę pocztą na adres Organizatora.
2. Dopuszcza się możliwość przesłania ofert za pomocą poczty elektronicznej zakupy@garzyn.pl
3. Oferta musi zawierać: termin dostawy, warunki płatności, warunki gwarancji, dostępność serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego (czas reakcji na awarię), koszty serwisu gwarancyjnego.
4. Wraz z ofertą należy złożyć oparafowany projekt umowy (załącznik do zaproszenia) oraz aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

IV. Dodatkowe informacje
1. Organizator dokonuje oceny ofert niejawnie.
2. Osoba do kontaktu w sprawie zaproszenia p. Marian Jankowski nr telefonu 65-536-60-69 lub e-mail: zakupy@garzyn.pl, w sprawie wyposażenia p. Hanna Nowak nr telefonu 537-588-234

Projekt umowy

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X