Tel.: +48 65 536 60 50 sekretariat@garzyn.pl
garzyn KWR polski produkt
OHZ GARZYN Facebook OHZ GARZYN YouTube OHZ GARZYN Instagram

Zakup i montaż słupka GIR

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w trybie art. 66-70 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 z późn. zm.) na zadanie: „Zakup i montaż słupka GIR”

I. Informacje ogólne.
1. Wybór oferenta oraz zawarcie umowy odbywa się zgodnie z art. 66-70 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
2. Organizatorem przetargu jest Ośrodek Hodowli Zarodowej „GARZYN” Sp. z o. o., Garzyn, ul. Leszczyńska 34, 64-120 Krzemieniewo.
3. Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienie wyboru bez podania przyczyn.

II. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż słupka GIR przy zbiorniku paliwa.

Opis przedmiotu zamówienia:
- montaż słupka
- podłączenie układu wydawczego do terminalu
- kalibracja
- konfiguracja terminala do działania z oprogramowaniem
- sonda pomiarowa OCIO do zbiornika (podgląd paliwa w zbiorniku)
- zawór zwrotny w dystrybutorach do ON – 3 szt

Termin wykonania: najszybszy, zaproponowany przez oferenta.

Adres dostawy i montażu: Drobnin 3A, 64-120 Krzemieniewo gm. Krzemieniewo, pow. leszczyński, woj. wielkopolskie.


III. Termin i miejsce złożenia oferty.
1. Oferenci powinni złożyć ofertę w PLN do dnia 30 marca 2023 r. do godz. 9.00 w siedzibie Organizatora, przesyłając ofertę pocztą na adres Organizatora.
2. Dopuszcza się możliwość przesłania ofert za pomocą poczty elektronicznej zakupy@garzyn.pl
3. Oferta musi zawierać: warunki płatności, warunki gwarancji.

IV. Dodatkowe informacje
1. Organizator dokonuje oceny ofert niejawnie.
2. Osoba do kontaktu w sprawie zaproszenia p. Marian Jankowski nr tel. 65-536-60-69 lub e-mail: zakupy@garzyn.pl

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X