Tel.: +48 65 536 60 50 sekretariat@garzyn.pl
garzyn KWR polski produkt
OHZ GARZYN Facebook OHZ GARZYN YouTube OHZ GARZYN Instagram

Sprzedaż 500 ton pszenicy konsumpcyjnej ze zbiorów 2022

Ośrodek Hodowli Zarodowej „Garzyn” Sp. z o.o. Oferuje do sprzedaży 500 ton pszenicy ozimej ze zbiorów 2022 r. Informacje ogólne:

1. Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych

2. Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny

3. Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn

Przedmiot oferty:

1. Sprzedaż 500 ton pszenicy oz. ze zbiorów 2022 roku, oferta może dotyczyć ilości zaproponowanej przez Kupującego

2. Parametry: wilgotność do 14,5% , białko min.12,5%, gęstość powyżej 76 kg/hl, liczba opadania powyżejh. 260 sek. , gluten min.27, zanieczyszczenia <2%, zapach swoisty, wolne od szkodników

3. Miejsce odbioru: 64-120 Krzemieniewo , Centrum Paszowo Magazynowe – Drobnin 3a

4. Odbiór towaru: na koszt i po stronie Nabywcy

5. Termin odebrania przedmiotu oferty: 14/04/2023 – lub do uzgodnienia

Termin, miejsce złożenia i wybór oferty:

1. Ofertę należy złożyć na adres mailowy sekretariat@garzyn.pl

2. Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 t pszenicy, ilość (całosamochodowa) w t.

3. Oferty należy składać do 17.03.2023 r. do godz. 13.00

4. Termin związania ofertą wynosi 24 godziny, a bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

5. Zastrzegamy sobie prawo do: przyjmowania ofert po wyznaczonym terminie, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami oraz możliwości wyboru najlepszej oferty przed terminem daty składania ofert ze względu na ew. krótki okres związania otrzymaną ofertą lub aktualną sytuację na rynku - na wezwanie z określeniem daty i godziny zamknięcia terminu przyjmowania ofert

Informacje dodatkowe:

1. Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego

2. Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży

3. Kontakt: sekretariat@garzyn.pl

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X